Harmonogram udzielanego wsparcia w ramach projektu

„Aktywność w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie to szansa na lepszą przyszłość”

Lp.Rodzaj udzielanego wsparciaData odbywanie wsparciaGodziny, w których jest udzielane wsparciaAdres realizacji wsparciaPlanowana liczba osób biorących udział we wsparciu
1.Uczestnictwo w zajęciach w CIS w Rogozinie – reintegracja zawodowa w grupie remontowo – porządkowejOd 01.12.2018 do 30.11.2019 w dni robocze od poniedziałku do czwartku  8.30 – 14.30Centrum Integracji Społecznej  72-350 Rogozina lub Filia CIS 72-342 Mojszewo lub tereny zielone i obiekty poza siedzibą CIS10 osób
2.Uczestnictwo w zajęciach w CIS w Rogozinie – reintegracja społeczna  dla grupy  remontowo – porządkowejOd 01.12.2018 do 30.11.2019 w dni robocze – wszystkie piątki  8.30 – 14.30Centrum Integracji Społecznej  72-350 Rogozina10 osób
3.Uczestnictwo w zajęciach w CIS w Rogozinie – reintegracja zawodowa w grupie opieka na osobą zależnąOd 01.12.2018 do 30.11.2019 w dni robocze od poniedziałku do czwartku  8.30 – 14.30Centrum Integracji Społecznej  72-350 Rogozina lub placówki opiekuńcze, w tym DPS w Jarominie10 osób
4.Uczestnictwo w zajęciach w CIS w Rogozinie – reintegracja społeczna  dla grupy  opieka nad osobą zależnąOd 01.12.2018 do 30.11.2019 w dni robocze – wszystkie piątki  8.30 – 14.30Centrum Integracji Społecznej  72-350 Rogozina10 osób