Projekt „Aktywnie sprostać zmianom”

Partnerstwo z Gminą Trzebiatów

W dniu 28 kwietnia 2017r. Fundacja „Rozwój – Integracja” zawarła porozumienie z Gminą Trzebiatów na realizację partnerskiego projektu pn. „Aktywnie sprostać zmianom”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i wzrost aktywności społecznej i zawodowej 60 mieszkańców gminy Trzebiatów (w tym 21 kobiet) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez integrację społeczną i zawodową.

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.06.2020.

W imieniu Gminy Trzebiatów projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej  w Trzebiatowie.

Fundacja jako Partner projektu odpowiada za realizację instrumentu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w postaci uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie.

W ramach projektu 30 osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia udzielonego przez CIS w Rogozinie.

Udział w Projekcie jest BEZPŁATNY.

PAKIET uczestnika CIS:

 1. Uczestnictwo w zajęciach w CIS przez 12 miesięcy
 2. Zajęcia z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem, terapeutą.
 3. Zajęcia i praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców
 4. Szkolenie z zakresu BHP o p/poż
 5. Ubezpieczenie społeczne i NW
 6. Pracownicze badanie lekarskie
 7. Odzież i obuwie robocze; środki ochrony indywidualnej
 8. Dowóz na zajęcia
 9. Codzienny posiłek
 10. Materiały szkoleniowe
 11. Miesięczne świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu 50% tego świadczenia)

 

Aktualnie realizowany jest pierwszy 12-miesiączny cykl uczestnictwa w CIS, który rozpoczął się 01 lipca 2017 r. , a zakończy 30 czerwca 2018 r. W zajęciach uczestniczy 10 mieszkańców gminy Trzebiatów, w tym 3 kobiety.  W ramach reintegracji zawodowej osoby wykonują usługi gastronomiczne i usługi remontowo – porządkowe.

 

http://trzebiatow.naszops.pl/projekty/projekt-aktywnie-sprosta-zmianom-2017-2020