Projekt „Start Fundacji Rozwój – Integracja”

 

 • Termin realizacji: 01.03.2010 – 30.06.2010
 • Cel: rozwój merytoryczny młodej organizacji pozarządowej i zainwestowanie w jej zasoby materialne
 • W ramach projektu przeszkolono wolontariuszy zainteresowanych pracą na rzecz małych środowisk; wyposażono w sprzęty, urządzenia i materiały Biuro Fundacji, wydano materiały promujące Fundację.
 • Wartość projektu: 44 104,00 zł , w tym 33 860,00 zł dofinansowanie z Funduszy Norweskich
 • Projekt dofinansowany ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 – 2009 w ramach komponentu Demokracja i społeczeństwo obywatelskie.

Projekt „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym”

 • Termin realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016
 • Cel: zapewnienie schronienia osobom bezdomnym na terenie gminy Trzebiatów
 • W ramach projektu Fundacja prowadziła Schronisko dla osób bezdomnych w Trzebiatowie przy ul. Strumykowej 1. Ze schroniska skorzystało 28 osób bezdomnych. W schronisku prowadzono zajęcia grupowe z osobami uzależnieniami. 15 osób uczestniczyło w zajęciach CIS w Rogozinie.
 • Wartość projektu: 77 000 zł , w tym 33 000 zł dotacja Gminy Trzebiatów.

Projekt „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym”

 • Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2017
 • Cel: zapewnienie schronienia osobom bezdomnym na terenie gminy Trzebiatów
 • W ramach projektu Fundacja prowadziła Schronisko dla osób bezdomnych w Trzebiatowie przy ul. Strumykowej 1. Ze schroniska skorzystało 28 osób bezdomnych. W schronisku prowadzono zajęcia grupowe z osobami uzależnieniami. 9 osób uczestniczyło w zajęciach CIS w Rogozinie.
 • Wartość projektu: 80 000 zł , w tym 33 000 zł dotacja Gminy Trzebiatów.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]