Projekt „Animator lokalny”

 • Termin realizacji : 01.05.2009 – 30.09.2009
 • Cel: aktywizacja społeczności lokalnych
 • W ramach projektu przeszkolono 20 animatorów lokalnych z 2 gmin powiatu Gryfickiego: Brojce i Karnice
 • Wartość projektu: 48 956 zł
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Projekt „Aktywni w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie”

 • Termin realizacji : 01.01.2012 – 28.02.2015
 • Cel: aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców 3 gmin powiatu gryfickiego – Brojce, Karnice, Płoty (gmin o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
 • W ramach projektu 148 osób (95 kobiet, 53 mężczyzn), w tym 26 osób niepełnosprawnych, uczestniczyło w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie, wyposażono pracownie w CIS (krawiecką, opieki nad osobą zależną, obsługi spotkań i szkoleń, gabinet wizażu); zakupiono traktor ogrodowy oraz maszyny i narzędzia do wykonywania prac remontowo – porządkowych.
 • Wartość projektu: 1 658 550 zł
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

 

Projekt „Uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie szansą na lepsze życie”

 • Termin realizacji : 01.11.2012 – 31.12.2015
 • Cel: aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym które nie ukończyły 25 roku życia, mieszkańców powiatu gryfickiego.
 • W ramach projektu 116 osób (79 kobiet, 37 mężczyzn), w tym 12 osób niepełnosprawnych, uczestniczyło w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie. Dodatkowo opiekunowie osób zależnych zdobywali umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.
 • Wartość projektu: 1  227 536 zł
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Projekt „Aktywni w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie II”

 • Termin realizacji : 01.12.2013 – 30.06.2015
 • Cel: aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 18 do 30 roku życia, mieszkańców powiatu gryfickiego.
 • W ramach projektu 142 osoby (84 kobiety, 58 mężczyzn), w tym 11 osób niepełnosprawnych, uczestniczyły w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie; zakupiono do CIS maszyny krawieckie oraz maszyny i narzędzia do prac remontowo – porządkowych.
 • Wartość projektu: 896 977 zł
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]