Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie

Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie to podmiot ekonomii społecznej, działający na podstawie statusu  nadanego w dniu 27.05.2009 r.  przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

CIS jest prowadzony przez organizację pozarządową – Fundację „Rozwój – Integracja”.

Oferta CIS jest skierowana do mieszkańców wszystkich gmin Powiatu Gryfickiego , którzy są osobami w wieku aktywności zawodowej, nie posiadającymi własnych dochodów, znaleźli  się w trudnej sytuacji życiowej i pozostają bez zatrudnienia.

Cele działania CIS:

 • rozwój zawodowy i społeczny uczestników
 • pokonanie barier utrudniających  podjęcie zatrudnienia
 • wzrost poczucia własnej wartości
 • zdobycie nowych umiejętności, przydatnych  w poszukiwaniu pracy

Uczestnictwo w CIS jest oparte na indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

PAKIET UCZESTNIKA:

 • Udział w zajęciach w CIS do 12 miesięcy
 • Zajęcia z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem, terapeutą.
 • Zajęcia i praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców
 • Szkolenie z zakresu BHP
 • Ubezpieczenie społeczne i NW
 • Pracownicze badanie lekarskie
 • Odzież i obuwie robocze; środki ochrony indywidualnej
 • Dowóz na zajęcia
 • Codzienny posiłek
 • Materiały szkoleniowe
 • Miesięczne świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu 50% tego świadczenia)

W ramach zajęć zawodowych uczestnicy wykonują następujące usługi:

 • usługi remontowo – porządkowe
 • usługi gastronomiczne
 • usługi w zakresie opieki nad osoba zależną

Uczestnictwo w CIS pozwala z podniesioną głową oraz z bagażem nowych kompetencji społecznych i zawodowych powrócić na rynek pracy.

W CIS realizowane są projekty współfinansowane przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.