Wyróżnienia

W 2014 roku Fundacja została Laureatem konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” w kategorii „Najlepszy Projektodawca PO KL”  oraz została wyróżniona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii „Podmiot Ekonomii Społecznej”