Certyfikat „Zakup Prospołeczny” dla Fundacji

 

W dniu 5 grudnia 2016 r. podczas konferencji „Rola samorządu w rozwoju ekonomii społecznej” zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, Fundacja „Rozwój – Integracja” prowadząca Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie otrzymała certyfikat  uprawniający do posługiwania się  znakiem „Zakup Prospołeczny”. Certyfikat przyznano tylko trzem podmiotom ekonomii społecznej z woj. zachodniopomorskiego. Certyfikat z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego odebrał Kierownik CIS w Rogozinie Pan Mirosław Trembacz.

„Zakup Prospołeczny” to ogólnopolski znak promujący podmioty ekonomii społecznej.  Jego idea powstała w 2010 roku z inicjatywy Fundacji im Królowej Polski św. Jadwigi. O prawo do posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, których wyroby czy świadczone usługi posiadają wysoką jakość, reputację i szczególne cechy. Jesteśmy dumni z Uczestników i Pracowników Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie, bo znak przyznano Fundacji dzięki wykonywaniu na bardzo wysokim poziomie usług gastronomicznych, remontowych, porządkowych w pomieszczeniach i na terenach zielonych